"Självkritiken inte bra för något"

Tystnaden kring elitidrottares psykiska hälsa är på väg att luckras upp. Men mer forskning och en större normalisering är önskvärt.

Publicerad: 2016-06-12

Det är klent med forskning kring depression och elitidrottare, konstaterar Henrik Gustafsson, docent i idrottsvetenskap vid Karlstad universitet. Den som finns indikerar att kvinnliga elitidrottare drabbas i lite högre utsträckning, men på det stora hela verkar idrottares psykiska hälsa speglas av det övriga samhället.