Satsar stort mot psykisk ohälsa

Att ångest och depression ökar är en utmaning för samhället. På den stora vårdcentralen i Gustavsberg samarbetar läkare och psykologer på nya sätt, både för att ställa rätt diagnos och ge den behandling som är bäst enligt forskningen. 

Publicerad: 2016-02-16

Om det är någonstans i landet som det kan vara lite bättre att må psykiskt dåligt just nu är det i Gustavsberg utanför Stockholm. Här finns en vårdcentral med bred kompetens om psykisk ohälsa: depression, ångest, stress och sömnbesvär. Förutom läkare arbetar här tolv psykologer, en psykiater och andra yrkesgrupper. Här pågår dessutom ett antal forskningsprojekt om psykisk hälsa.