Sara Vigerland

Sarah Vigerland - en av tre finalister till det stora Psykologpriset 2021

Vi säger grattis till CPF:s forskare Sarah Vigerland som är en av tre finalister till det Stora Psykologpriset som årligen delas ut av Psykologförbundet. Sarahs forskning fokuserar på internetförmedlad kognitiv beteendeterapi (IKBT) för barn och ungdomar.

De senaste tio åren har Vigerland och hennes kollegor arbetat med olika Barninternetprojekt som nu uppmärksammats. Det dagliga arbetet går ut på att utveckla, sprida och ge evidensbaserad psykologisk behandling till barn och unga med olika psykiatriska problem. Vigerland är enhetschef på BUP Internetbehandling inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Stockholm och affilierad forskare vid Karolinska Institutet.

 

Hur känns det att vara en av tre finalister av det stora psykologpriset 2021?

- Det känns mycket hedrande! Framförallt är det roligt att allt hårt arbete som gjorts inom ramen för Barninternetprojekten de senaste 10 åren uppmärksammas på det här sättet. Vi ju många som varit inblandade i utvecklingen och forskningen på IKBT för barn och ungdomar och det här blir som ett kvitto på att vårt arbete är viktigt.


Berätta lite mer om din forskning, och hur den används?

- Jag har varit inblandad i olika projekt där IKBT utvärderats för barn och ungdomar med olika psykiatriska och funktionella tillstånd. Det är en metod som har potential att öka tillgängligheten till strukturerad och evidensbaserad behandling, och även om det inte passar för alla patienter så kan det frigöra resurser från vården och vara ett led i att fler får den hjälp de behöver. De senaste åren har jag framförallt jobbat med att implementera de här IKBT-programmen inom reguljär vård i Stockholm, och att sprida dem till andra regioner. Redan idag används programmen ”på riktigt” på flera ställen i Sverige. Det finns fortfarande mycket kvar att lära om hur IKBT bäst passar in i vårdkedjan och vad som händer med behandlingseffekten när det används med mer komplexa patienter.

För mer information: