Sämre skolresultat när föräldern har depression

Hur föräldrar mår psykiskt kan påverka deras barns prestationer i skolan. En ny studie som publicerats i JAMA Psychaiatry visar att barn till föräldrar med depression får försämrade skolresultat. Särskilt flickor till mammor med depression tycks prestera sämre.

Publicerad: 2016-02-05

Genom att studera föräldrars sjukjournaler och deras barns slutbetyg från grundskolan kom forskarna fram till att barn till föräldrar som diagnostiserats med depression gör sämre ifrån sig i skolan.