Samarbete med Danmark kring självskadeprojekt

I Danmark förbereder man sedan en tid tillbaka uppstart av ett nationellt projekt kring såväl förebyggande som behandlande insatser riktade mot personer som är drabbade av självskadebeteende

En grupp från det svenska Nationella självskadeprojektet, bestående av projektledare Eva Klingberg och forskare Hanna Sahlin samt Johan Bjureberg, träffade den 2 november ett tiotal danska experter på området samt politiker för att dela erfarenheter, lärdomar och material som är sprunget ur självskadeprojektet i Sverige sedan starten 2011.

Våra danska vänner var mycket engagerade och vi ser fram emot ett utökat samarbete framöver!