Så kan företagen hantera alkoholproblem

Företagshälsovården och Karolinska institutet har tagit fram nya riktlinjer för tidiga insatser vid alkoholproblem på arbetsplatsen. De ska nu införas i det praktiska arbetet så att missbruk kan uppmärksammas tidigare och åtgärdas snabbare.

Publicerad: 2016-02-04

– Alkohol är ett känsligt ämne att tala om. Det är också svårt att tidigt identifiera missbruk, och det finns inte heller någon tradition av att tala öppet om de här frågorna på jobbet, säger Ulric Hermansson, medicine doktor och