Så förändras din hjärna av stress

Förutom att träna och att stimulera hjärnan med nya utmaningar så är det också av stor vikt att vi ger hjärnan tid för återhämtning.

Publicerad: 2016-05-25

En studie från Karolinska institutet visar att långvarig arbetsrelaterad stress ger förändringar i hjärnvävnaden. Med magnetkamera kunde forskare visa att långvarigt stressade personer hade mindre grå hjärnsubstans i den delen av hjärnan som ska kanalisera stressimpulser på ett rationellt sätt, jämfört med personer som inte var stressade. Och det här påverkas oss mycket.