Psykisk ohälsa vanlig när barn dör i brott

De flesta barn som dör till följd av brott dödas av en förälder visar Socialstyrelsens dödsfallsutredningar av 35 barn. I mer än hälften av dessa fall förekommer akuta psykoser eller att föräldern tagit, eller planerat att ta sitt liv i samband med brottet.

Publicerad: 2016-02-01

Åtta barn dödades av föräldrar som drabbats av en akut psykos. Tre av dem dödades av sin pappa eller styvfar. Dessa barn var lite äldre. Fem av dem var små barn och dödades av sin mamma en tid efter förlossningen.