Psykisk ohälsa syns inte – men känns

”När det inte finns någon som vet finns det heller inte någon som förstår”

Publicerad: 2016-02-26

Ångest. Ett ord som används flitigt i samband med att rummet måste städas eller att lovet snart är slut. Men för Victoria Eidergren och många andra har ordet en helt annan innebörd. Hjärtat bultar. Svetten rinner. Det blir svårare och svårare att andas.