Psykisk ohälsa kan öka strokerisk

Psykisk ohälsa i tonåren kan mer än fördubbla risken att drabbas av stroke senare i livet, visar en stor svensk studie.

Publicerad: 2016-03-04

Psykisk ohälsa i form av ångestsjukdomar, depression, personlighetsstörning och missbruk vid 18 års ålder kan kopplas till en ökad risk för tidig stroke senare i livet. Men en god fysisk kondition verkar skyddande. Det visar en studie på över 45 000 svenska män som gjorts av forskare vid Sahlgrenska akademin.