Många avvisas från psykiatrin: “Det är fullt”

Psykiatrin i Blekinge saknar tillräckligt med pengar. Inför 2016 behövde verksamheten 12,5 miljoner kronor, fick en femtedel av summan.

Publicerad: 2016-06-08

Inför 2016 behövde verksamheten 12,5 miljoner kronor men psykiatrin fick endast 2,5 miljoner. Missbruksenheten saknar 4 miljoner kronor och logopederna behöver ytterligare 1 miljon. Samtidigt ökar trycket på enheterna och psykisk ohälsa blir allt vanligare. Varje dag söker 15 nya personer hjälp men på grund av det rådande tillståndet så avvisas många eller hänvisas till andra län.