Psykiatrin lägger ner ljusterapi

– Metoden har för svagt vetenskapligt stöd och vi måste utnyttja våra lokaler och personal på bästa sätt, menar Aslag Iversen, verksamhetschef för psykiatrins öppenvård. 

Publicerad: 2016-02-26

De lokaler som i dag används för ljusterapi är tänkt att ge plats åt ett team inom den nya missbruks- och beroendevård som ska byggas upp i länet. Men enligt verksamhetschefen är det är inte behovet av lokaler som stjälper ljusterapin, utan bristen på bevis för att den verkligen hjälper.