Psykiatriforskning trots pandemi

Många har hittat nya sätt att arbeta på distans för att undvika smittspridning. En som har jobbat med att ställa om till ett digitalt arbetssätt är Fabian Lenhard, enhetschef på BUP Forsknings- och Utvecklingscentrum och forskare i David Mataix-Cols forskargrupp.

Största delen av forskningen och patientkontakterna på sker nu på distans. Viss verksamhet är kvar i lokalen, eftersom det finns både patientmöten, kliniskt arbete och administrativa funktioner som inte kan utföras på distans. De förändringar som Fabian Lenhard och kollegorna har gjort har i första hand varit tekniska och rent praktiska. Alla medarbetare har försetts med rätt IT-utrustning så att man kan genomföra möten via webkamera, uppdatera mjukvaror och behörigheter så att alla kommer åt sina filer och program hemifrån.

-          Vi har haft gott stöd från våra lokala administration, säger Fabian Lenhard, våra egna IT-specialister och SLSO:s samt KI:s IT-avdelningar för att kunna klara av denna omställning på väldigt kort tid. Det har varit ett ovärderligt samarbete som har hjälpt oss att bygga denna nya IT-infrastruktur, så ett stort tack till dem. 

En annan aspekt har varit att det behövdes en snabb anpassning av arbetsrutiner för att kunna följa regler för dokumentation, datahantering och sekretess. Det är inga lättnader på kraven på dokumentation av forskningsprojekt. Det har man till exempel löst genom att dokumentationen postas till kontoret eller lämnas in av teammedlemmar.

-          Här har våra PI:s och studiekoordinatorer gjort ett fantastiskt arbete och anpassat rutinerna med hänsyn till etik och dataintegritet, samt våra kliniska mottagningschefer som har utvecklat patientsäkra kliniska rutiner för att kunna jobba med appen Alltid Öppet. Vi har märkt att våra patienter och studiedeltagare, som är barn, ungdomar och föräldrar, uppskattar möjligheten att kunna ha digitala vårdkontakter både via internetförmedlad behandling och videosamtal. Det känns väldigt bra för oss att kunna fortsätta erbjuda kontakt, trots att familjen kanske sitter i karantän, eller att man helt enkelt vill stanna hemma för att efterleva Folkhälsomyndighetens och Regeringens rekommendationer. 

En tredje aspekt som varit viktig var att hitta nya sätt att koordinera verksamheten på distans med hjälpmedel som Teams och Zoom, som underlättar kontinuerlig kontakt fastän alla teammedlemmar i de olika konstellationerna sitter på olika ställen. Det har funkat bra, tycker Lenhard och just videomöten har varit ett sätt att hålla den sociala kontakten uppe också. De flesta ses varje dag med sina kollegor på video, och det verkar vara ett bra sätt att få till täta, korta avstämningar. I den aktuella situationen är det ju inte minst en fråga om den psykosociala arbetsmiljön att kunna träffa sina arbetskamrater regelbundet och ta en fika vid skärmen till exempel.  

-          Jag vet inte om det vi har gjort skiljer sig särskilt från det som alla verkar göra just nu, avlutar Fabian Lenhard, men omställningen hos oss har gått bra och snabbt, tack vare medarbetarnas flexibilitet och förmåga att hitta kreativa lösningar.

(Fotograf Gustaf Brander)