Immunsystemets roll vid schizofreni

Med förhoppningen om att bättre förstå schizofrenins gåta har forskare vid Centrum för psykiatriforskning lett ett multi-centersamarbete där man kartlagt förekomsten av proteinet TSPO. Proteinet uttrycks på immunceller såsom mikroglia och astrocyter, celltyper som man tror kan ha betydelse för sjukdomsmekanismen vid psykos.

Forskning har visat att störningar i immunsystemet kan ha en roll vid schizofreni. Med hjälp av hjärnavbildningstekniken positronemissionstomografi (PET) är det möjligt att avbilda markörer för hjärnans immunceller.

Studien, som är den första som använder metoden individual participant data-metaanalys inom PET, visar klart på sänkta nivåer av TSPO hos patienterna. Resultaten tyder på en förändrad funktion hos immunkompetenta celler i hjärnan vid psykos.

Doktoranden Pontus Plavén-Sigray, en av författarna bakom studien berättar att resultaten var oväntade.

-          Originalhypotesen i fältet, även bland oss medförfattare, var ett förväntad ökat TSPO uttryck hos patienter. Här observerade vi tydligt det motsatta förhållandet, det vill säga lägre TSPO-nivåer hos personer med psykossjukdommar. Detta innebär inte nödvändigtvis att patienterna har minskad immunaktivitet i hjärnan, men det betyder att det är mer komplicerat än vad vi först trodde. Det är ett bra exempel på hur ett internationellt samarbete lett till att vi måste tänka om och tänka nytt.

Studien har nyligen publicerats i tidskriften Biological Psychiatry.