Personalflykt det största hotet mot psykiatrin

Det som hotar den psykiatriska patientens vård och behandling på Säs idag är att anställda inom kliniken fortsätter lämna verksamheten, skriver Gräsrot.

Publicerad: 2016-01-14

Som en av de anställda på kliniken vill jag tyvärr framhålla att det inte är miljön runt patienten som är det största problemet, även om vårdmiljöerna för den psykiatriska patienten är bedrövliga på alla sätt.