Överföring av rädsla mellan individer kan motverkas

Det är möjligt att förebygga social överföring av rädsla, som annars kan bidra till fobier, enligt en studie från Karolinska Institutet. 

Publicerad: 2016-05-13

Studien, som har publicerats i Journal of Experimental Psychology: General, bidrar till ökad kunskap om hur man bäst utvecklar praktiska strategier för att förebygga fobier och liknande tillstånd i särskilt sårbara grupper.