Om psykisk ohälsa i Djävulsdansen

Dokumentärserien Djävulsdansen återkommer i höst och handlar om att vara anhörig till någon med psykisk ohälsa.

Publicerad: 2016-06-16

I Sverige finns det minst en miljon anhöriga till personer med psykisk ohälsa. I serien möter programledarna både anhöriga och deras närstående som får berätta om djupa kriser men också om hopp, glädje och kärlek.