Nysatsning - KI Research Incubator - KIRI

Som ett led i att vara ett banbrytande universitet har Karolinska Institutet skapat KI Research Incubator - KIRI.

Fyra forskare från CPF har valts ut för att ingå i KIRI som KIRI-stipendiater. De fyra forskarna är Johan Lundberg, Kristoffer Månsson och anknutna forskare Kristiina Tammimies och Carl Sellgren. För mer info: