Ny studie visar stort mörkertal bland Stockholms anorektiker

Endast en mycket liten andel av personerna med anorexia nervosa i Stockholm har en ätstörningsdiagnos i vårdregister och/eller vårdkontakt med en ätstörningsklinik. Det visar en ny studie från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin.

Publicerad: 2016-04-28

– Resultatet pekar på en förekomst av anorexia nervosa på 1,0 procent bland länets vuxna kvinnor och 0,4 procent bland länets vuxna män, vilket motsvarar över 10 000 individer i absoluta tal, säger Jennie Ahrén som skrivit rapporten