Ny rapport om folkhälsan i Sverige

Folkhälsan i Sverige utvecklas överlag positivt. Totalt sett mår vi allt bättre, lever hälsosammare och blir allt äldre. Den psykiska ohälsan ökar bland yngre, särskilt bland kvinnor. För äldre minskar samtidigt den psykiska ohälsan.

Publicerad: 2016-03-31

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att årligen rapportera om folkhälsan i Sverige och om det som kallas folkhälsans bestämningsfaktorer, det vill säga det vill säga de faktorer i människors livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor som påverkar hälsan.