Ny chef på KCP

Jonas Ramnerö är ny chef på Kompetenscentrum för psykoterapi sedan sedan september.

Jonas Ramnerö är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och kommer närmast från Stockholms universitet där han är docent i klinisk psykologi. Han har en bakgrund som psykolog i psykiatrin och har även i sitt universitetsarbete behållit kontakten med olika psykiatriska verksamheter. Han är en ofta anlitad föreläsare och lärare i olika sammanhang med ett starkt intresse för utbildningsfrågor på ett strukturellt plan.

-Jag ser verkligen fram emot utmaningen i att arbeta i en organisation som har en nära anknytning till hälso- och sjukvårdens vardag och det behov av kompetensutveckling som finns där bland medarbetarna säger Jonas Ramnerö. -I en tid där vi ställer stora krav på att olika behandlingar ska vara väl vetenskapligt underbyggda och samtidigt anpassade efter den enskilde individen, så blir just utbildandet av de som ska kunna ge dessa behandlingar en kritisk punkt för att kunna hålla kvaliteten i behandlingsarbetet.

- Vi är mycket glada över att Jonas har tillträtt sin tjänst som enhetschef för KCP. Vi ser mycket fram mot att fortsätta utvecklingen av KCP/CPF för psykiatrins och vårdens bästa tillsammans med Jonas som med en gedigen bakgrund inom såväl psykiatri som högskoleutbildning är ett mycket välkommet tillskott i verksamheten säger Tobias Lundgren, sektionschef Vårdutveckling CPF.