Ny chef för ANDTS

Anders Hammarberg är enhetschef på ANTDS-området inom CPF från första maj. Han kommer att ha tjänsten på 50 procent vid sidan av sin kliniska forskartjänst inom beroendeområdet med bas på FoU-enheten Riddargatan 1 inom Beroendecentrum Stockholm.

Tjänsten som enhetschef inom ANDTS-området (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) innebär framför allt att utveckla utbildning och fortbildning inom området samt att arbeta för långsiktigt hållbar implementering av evidensbaserade metoder för att upptäcka och behandla beroendeproblem. Arbetet sker i nära samarbete med psykiatriska kliniker, men också med primärvård och socialtjänst.

-          Jag är tacksam för förtroendet och ser mycket fram emot att fortsätta arbetet med utbildning och implementering av metoder inom beroendeområdet, tillsammans med kunniga och engagerade medarbetare, säger Anders Hammarberg.

Hammarberg är docent i klinisk beroendeforskning, och arbetar som forskare med bas på FoU-enheten på Riddargatan 1 med att utveckla och implementera behandlingsmetoder för personer med beroendeproblem och för anhöriga.  Han är också involverad i forskning kring personer som injicerar droger, med fokus på insatser för att förebygga spridning av blodburna infektionssjukdomar.

-          Anders är en ledande expert i Sverige inom fältet psykologisk behandling för alkoholberoende och har stor erfarenhet av att utveckla utbildningar i evidensbaserade metoder inom området. ANDTS-specifik utbildning och metodträning med målet att implementera är efterfrågat inom psykiatrin. Så jag är väldigt glad över att ha hans kompetens i CPF:s ledningsgrupp och ser fram emot att stödja Anders i hans nya uppdrag, säger verksamhetschef Nitya Jayaram-Lindström.