Nu finns riktlinjer för tidig insats mot alkoholproblem

Eftersom alkohol bevisligen är ett problem i arbetslivet får arbetsgivare och företagshälsovård nu riktlinjer för tidiga insatser på arbetsplatsen. De innehåller ett antal kostnadseffektiva metoder och åtgärder enligt Ulric Hermansson, universitetslektor vid Karolinska institutet och verksam på mottagningen för alkohol och hälsa på Riddargatan 1 i Stockholm.

Publicerad: 2016-03-21

– Ett riskdrickande som började för 20 år blir synligt på arbetsplatsen först efter tio år. Då kanske personen börjar komma försent eller spårar ur på en kickoff, men det kopplas inte ihop med alkoholproblem. Två år senare reagerar kollegerna och efter ytterligare två år chefen, som startar ett beredningsarbete. Efter två år till blir kollegerna upprörda för att inget händer och sedan blir chefen upprörd och går till hr eller företagshälsovården och ber dem fixa problemet, helst igår.