Välkommen Nitya Jayaram-Lindström

Vi är en stolt och enad rekryteringsgrupp som har glädjen att meddela, att Vi har erbjudit Nitya Jayaram-Lindström tjänsten som biträdande verksamhetschef, och hon har tackat ja. Många av oss känner Nitya sedan tidigare, men inte alla.

Vem är då Nitya Jayaram-Lindström?

Nitya har en gedigen bakgrund som forskare inomklinisk beroendeforskning. Hon vann pris för bästa medicinska doktorsavhandling i Sverige 2008 inom folkhälsa och medicin. Hennes nuvarande fokus inom forskningen är att förstå de neurobiologiska mekanismerna bakom substansberoende, samt att undersöka nya möjliga behandlingsmöjligheter. Nitya är även studierektor för de psykiatriska forskarskolorna sedan 2014

Nitya tillträder den nya tjänsten under oktober månad.