Nio miljoner till forskning om internetbehandling

Forskare vid Centrum för psykiatriforskning har beviljats medel från norska Kavlifonden, för att utveckla och utvärdera en ny metod för att förmedla psykologisk behandling för ungdomar med depression.

Fabian Lenhard, Eva Serlachius, Sarah Vigerland och David Mataix-Cols. Medsökande Johan Åhlén och Eva Henje-Blom är ej med på bilden.

Var femte person i Sverige har fått diagnosen depression någon gång i livet enligt folkhälsomyndigheten. Varje år drabbas miljoner av folksjukdomen världen runt, men långt från alla har tillgång till evidensbaserade behandlingsmetoder. Eva Serlachius och de andra forskarna bakom projektet ska ta fram en ny kostnadseffektiv internetbehandling för deprimerade ungdomar.

-          Extern finansiering spelar en viktig roll för att säkerställa kunskapsutveckling inom forskningsområdet, säger Nitya Jarayam-Lindström verksamhetschef vid CPF. Depression hos unga vuxna är ett understuderat område. Jag är övertygad om att finansieringen och forskarnas hårda arbete kommer leda till framsteg för åldersgruppen framöver. Stort grattis till Eva Serlachius och hennes forskningskollegor vid BUP.

-          Vi är väldigt glada åt att få stöd från Kavlifonden. Ansökan är resultat av hårt arbete från bland andra medsökande Fabian Lenhard, Sarah Vigerland, David Mataix-Cols, Johan Åhlén och Eva Henje-Blom, säger Eva Serlachius.

Projektet som heter “Feasibility, efficacy and cost-effectiveness of internet-delivered cognitive behavior therapy for adolescents with mild to moderate depression” har beviljats dryga nio miljoner norska kronor. Kavlifonden äger den norska ost- och mejerikoncernen Kavli Holding AS. Fonden använder stora delar av koncernens vinst för att stötta forskning kultur och humanitärt arbete. Fonden räknar med att totalt förmedla hundra miljoner norska kronor under 2018