Nej till psykolog på socialen

Väntan på en psykiatrisk utredning drabbar barn och unga som behöver hjälp och stöd. Socialnämnden anser dock inte att det är kommunen som ska stärka sina psykologresurser, utan regionen.

Publicerad: 2016-04-20

Genom åren har antalet barn och unga som far illa ökat, likaså antalet som placeras på familjehem och institutioner. Trycket på socialen är högt och för att kunna hjälpa barn och unga med mer komplexa problem krävs stöd från barn- och ungdomspsykiatrin och närsjukvården. De är dock också hårt belastade varför stödet kan dröja länge.