Nationella självskadeprojektet på TV4

TV4-nyheterna har gjort ett inslag om internetförmedlad behandling mot självskadebeteende. I inslaget intervjuades Johan Bjureberg på Centrum för psykiatriforskning.

Johan Bjureberg är leg. psykolog och doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Han arbetar vid Centrum för psykiatriforskning i Nationella självskadeskadeprojektet, bland annat med att leda ERITA-projektet. 

Självskadebeteende är vanligt men många söker aldrig behandling. Internetförmedlad behandling gör det möjligt för familjer att arbeta med behandlingen i sitt hem på tider som passar dem. Tidigare deltagare har uppskattat behandlingen och upplevt kontakten med sin internetbehandlare som god. ERITA går ut på att förstå sina känslor bättre och hitta nya sätt att hantera besvärliga tankar.

Nu testas om ERITA (emotion regulation individual therapy for adolescents) via internet kan vara en terapiform som hjälper unga mellan 13−17 år som skadar sig själva. Studien söker deltagare.

Forskargruppen bakom BIP ERITA

Johan Bjureberg, leg. psykolog, doktorand
Olivia Simonsson, PTP-psykolog
Hanna Sahlin, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, doktorand
Erik Hedman, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, docent
Brjánn Ljótsson, leg. psykolog, docent
Clara Hellner, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, professor (huvudansvarig BIP ERITA)