Morot och motivation – viktigt för lärandet

Sara Bengtsson, professor vid Institutionen för klinisk neurovetenskap (KI) är en av forskarna i ett projekt som utvecklat ett dataverktyg som ska hjälpa elever att utveckla sitt språk och skrivande.

Publicerad: 2016-01-26

Sara Bengtsson, vid institutionen för klinisk neurovetenskap, KI,  är en av forskarna som är med i projektet som Bollnäs och Söderhamn är en stor del i. Tillsammans med kollegan Martin Ingvar är hon två av Sveriges tyngsta forskare på området med särskilt tonvikt på skol-, motivations- och inlärningsfrågor.