Minskad användning av övergreppsmaterial efter online-KBT

Christoffer Rahms forskargrupp har för första gången utvärderat anonym kognitiv beteendeterapi (KBT) över nätet för personer som tittar på bilder eller videor där barn utnyttjas sexuellt. Deltagarna, som rekryterades huvudsakligen via forum på den krypterade delen av internet som kallas Darknet, rapporterade att de tittade mindre på materialet efter behandlingen. Studien har publicerats i tidskriften Internet Interventions.

 

 

– Vårt mål är att förebygga sexuell exploatering av barn. Tyvärr ser vi att spridningen av den här typen av material ökar och att nuvarande strategier för att hejda utvecklingen inte räcker till. Därför ville vi testa om ett anonymt internet-baserat terapiprogram som vi kallar Prevent It kan få människor att sluta titta på sexuella övergrepp mot barn, säger Christoffer Rahm, chefsöverläkare vid Psykiatri Södra Stockholm och forskare vid Centrum för psykiatriforskning och institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Spridningen av bilder och videor där barn utsätts för sexuella övergrepp är ett omfattande problem. År 2021 rapporterades nästan 85 miljoner filer med misstänkta dokumenterade sexuella övergrepp mot barn, det som i lagen kallas barnpornografibrott, till olika tipslinjer runt om i världen, en ökning med cirka 30 procent från 2020, enligt USA:s centrum för försvunna och utnyttjade barn (National Center for Missing and Exploited Children).  

Rekryterades via Darknet

Materialet sprids ofta på Darknet, en anonym del av internet som kräver särskilda webbläsare för att nås. Krypteringen på Darknet gör det svårt för polisen att identifiera förövare. Samtidigt rapporterar många i forumen att de mår dåligt och vill sluta titta på övergreppen, men vågar inte kontakta vården på grund av skammen och rädslan för att lagföras.

Forskarna i den aktuella studien ville testa om det gick att komma runt dessa hinder genom att erbjuda anonym kognitiv beteendeterapi över nätet. Under 2,5 år annonserade de efter studiedeltagare i chattar och diskussionstrådar på Darknet tills totalt 160 personer från hela världen hade rekryterats. Idén till studien uppstod efter intervjuer med män med pedofili som önskade att de hade fått hjälp tidigare. Forskningen genomfördes i samarbete med experter i sexualmedicin vid Anova på Karolinska universitetssjukhuset, Kriminalvården, en patientrepresentant och barnrättsorganisationer.

Deltagarna (157 män, två icke-binära och en utan rapporterad könsidentitet) lottades till en psykologisk placebogrupp utan inslag av psykoterapi eller en ny KBT-behandling som forskarna utvecklat. KBT är en behandlingsform där patienten får öva på att förändra sitt beteende och tankemönster.

Under behandlingens åtta veckor fick deltagarna rapportera hur mycket de tittat på övergreppsmaterial varje vecka. Forskarna undersökte sedan alla mätpunkter under behandlingens gång, inklusive bidrag från individer som bara varit med under en del av behandlingen, och analyserade hur förändringarna skilde sig åt mellan grupperna. Resultatet visade att båda grupperna minskat sitt tittande betydligt, med en liten men ändå statistiskt signifikant fördel för KBT-gruppen (effektstorlek 0.18 enligt Cohens d, ett vanligt statistiskt mått för gruppjämförelser). Ungefär hälften av deltagarna i båda grupperna som återkopplade vid åtta eller tolv veckor hade inte tittat på övergreppsmaterial alls den föregående veckan.

Liten men signifikant skillnad

 

– Vi såg en liten men ändå signifikant skillnad mellan de två grupperna till fördel för Prevent It. Helst vill vi såklart se att beteendet upphör helt, men resultaten ger oss hopp om att det är möjligt att effektivt och säkert behandla dessa individer. Vi tror att det kan vara ett bra komplement till andra insatser som syftar till att stoppa sexuella övergrepp mot barn, säger Johanna Lätth, doktorand vid Centrum för psykiatriforskning och institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Deltagarna i Prevent It-gruppen rapporterade också i högre utsträckning en positiv upplevelse av behandlingen än deltagarna i placebogruppen. De kände sig mer hoppfulla och hade fått tillgång till fler verktyg för att stoppa beteendet.

Forskarna noterar dock att fler deltagare hoppade av Prevent It-behandlingen – endast 37 återkopplade efter behandlingens slut jämfört med 50 i placebogruppen – vilket tolkas som att det kan kännas för svårt för en del att gå direkt på beteendeförändringar. Placebogruppen fick passivt reflektera mer över sitt deltagande i programmet inledningsvis, vilket är något forskarna vill testa att kombinera med KBT-behandlingen i framtida studier.

Uppdaterade versioner av terapin prövas

Nu prövas uppdaterade versioner av terapin där man riktar sig till alla vuxna med oro över sexuella tankar om barn. Terapierna ska erbjudas på engelska internationellt, och på andra språk i totalt åtta länder. Deltagare väntas rekryteras från krypterade webbforum och via annonser i sökmotorer och i sociala medier. Därutöver kommer polismyndigheter i olika länder att informera personer som misstänks för sexualbrott mot barn om möjligheten att gå programmet.

Studien har finansierats av World Childhood Foundation och Svenska Läkaresällskapet. Uppföljningsstudierna finansieras av EU, Oak Foundation samt brasilianska staten. Forskarna har inte rapporterat några intressekonflikter.

Publikation

Effects of internet-delivered cognitive behavioral therapy on use of child sexual abuse material: A randomized placebo-controlled trial on the Darknet.”Johanna Lätth, Valdemar Landgren, Allison McMahan, Charlotte Sparre, Julia Eriksson, Kinda Malki, Elin Söderquist, Katarina Görts Öberg, Alexander Rozental, Gerhard Andersson, Viktor Kaldo, Niklas Långström, Christoffer Rahm, Internet Interventions, online 1 december, 2022, doi: 10.1016/j.invent.2022.100590