Kraftig minskning av våld i offentlig miljö i Stockholms city

Grov misshandel och våldsbrott i offentlig miljö har de senaste tio åren minskat i Stockholms innerstad. Den viktigaste anledning till det är det långsiktiga arbetet att neka alkohol till berusade personer på krogen.

Att det finns ett starkt samband mellan antalet fall av våld i offentlig miljö och stort alkoholintag är känt för många. Mindre känt är att ett flertal aktörer i samverkan under många år har arbetat för att minska alkoholserveringen till kraftigt berusade och underåriga, vilket resulterat i en kraftig minskning av våldbrottsligheten.

– Resultaten från våra studier visar att arbetet med ansvarsfull alkoholservering har haft effekt. Alkoholservering till kraftigt berusade och underåriga har minskat och våldsbrottsligheten har sjunkit, säger Johanna Gripenberg, chef på STAD, Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem.

Idag utbildas restauranganställda kontinuerligt i ansvarsfull alkoholservering – och det har gett resultat. En större andel kraftigt berusade restaurangbesökare nekas att köpa alkohol idag än för 20 år sedan.

– I den senaste mätningen kunde vi se att 77 procent av de testade krogarna nekade kraftigt berusade personer alkoholservering. Det är det bästa resultat vi har uppnått sedan vi började mäta, säger Johanna Gripenberg.

Antalet våldsbrott i Stockholms city har under den senaste tioårsperioden minskat från 5 400 till 3 100, en minskning med drygt 40 procent.

– Risken att utsättas för våld när man besöker ett nöjesevenemang i Stockholms city har minskat. Och vi ser ett tydligt samband mellan färre våldbrott och att kroggäster faktiskt inte är lika kraftigt berusade som för tio sedan, säger Jesper Christensen, polis på Norrmalm som arbetar med krogrelaterade frågor.

På polisen ser man också se att det långsiktiga arbetet med ansvarsfull alkoholservering för studentskivor har varit lyckosamt.

– De studenter vi för 10 år sedan utbildade i ”alkoholvanor” på studentskivor, ser vi idag på Stockholms innerstadskrogar. Och de konsumerar alkohol på ett helt annat sätt än tidigare generationers 25- och 30-åringar, säger Jesper Christensen.

För varje krona som satsas på Ansvarsfull Alkoholservering spar samhället 39 kronor i form av uteblivna kostnader för polisrapporterad våldsbrottslighet.

– Att satsa på Ansvarsfull Alkoholservering är alltså väl investerade pengar, säger Johanna Gripenberg.