Mindre tvång i psykiatrin

Nya idéer från både personal och patienter har lett till att bältesläggningar och tvångsinjektioner minskat på Halmstads sjukhus. Och patienterna är mycket mer nöjda.

Publicerad: 2016-01-20

På avdelning 26 på Halmstads sjukhus vårdas både äldre psykiskt sjuka och psykotiska vuxna i alla åldrar. Psykiatrisjuksköterskan Jane Wilms är mycket nöjd över att förbättringsarbetet gett så goda resultat. Men mitt i projektet kändes det stundtals också slitigt.