Miljoner i forskningsmedel från FORTE

Philip Linder och Anna Björkdahl forskare vid Centrum för psykiatriforskning har beviljats forskningsmedel från FORTE.

Philip Linder forskargruppsledare på CPF (Centrum för psykiatriforskning) och FoU-ansvarig på Maria Ungdom har tillsammans med Mats Ekendahl och Patrik Karlsson vid Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet, beviljats 3,6 miljoner i forskningsmedel från FORTE. Forskningen kommer att bedrivas på Maria Ungdom med projektet ”Vem får vilken insats i svensk behandling av unga substansbrukare? En fallstudie av individuella egenskaper, behovsbedömningar och vårdvägar”.

Anna Björkdahl forskare vid CPF och utvecklingschef vid Psykiatri Södra Stockholm har tillsammans med sina forskarkollegor fått ett forskningsanslag från FORTE på 4,7 miljoner kronor. Forskningsprojektets syfte är att utvärdera en våldspreventiv metod i psykiatrisk heldygnsvård med metoden Safewards.

För mer information: