Miljoner i forskningsanslag från Vetenskapsrådet

Forskare från Centrum för psykiatriforskning har tilldelats forskningsanslag från Vetenskapsrådet.

Vi säger stort grattis till CPF:s forskare Anette Johansson, Niklas Långström, Alexander Rozental, John Wallert som tilldelats Vetenskapsrådets projektbidrag för forskning inom psykiatrin- och slutenvård.

För mer information: