Mer knark i Stockholms krogmiljö

Kroganställda rapporterar att det ofta förekommer narkotika på krogen i Stockholm. Majoriteten har sett narkotikapåverkade kroggäster under det senaste halvåret och mer än hälften uppger att de själva har blivit erbjudna narkotika på krogen. Narkotikaanvändningen har också ökat kraftigt bland kroganställda själva.

STAD (Stockholm förebygger Alkohol- och Drogproblem) har publicerat en rapport om knark i Stockholms krogmiljö. För att kartlägga narkotikasituationen har STAD genomfört en undersökning där 665 kroganställda i Stockholm anonymt har besvarat en enkät.

Majoriteten av de kroganställda rapporterar att de har sett narkotikapåverkade gäster på krogen under senaste halvåret. Nästan hälften svarar att de har sett någon bli erbjuden narkotika och 43% att de sett någon ta narkotika på krogen under det senaste året.

Den nya kartläggningen visar också att narkotikaanvändningen är hög bland kroganställda. Drygt 60% svarar att de någon gång använt narkotika, och mer än en tredjedel att de använt narkotika under det senaste året. Nästan hälften av de anställda under 24 år uppger att de har använt narkotika under det senaste året.

De vanligast förekommande drogerna är cannabis, kokain och ecstasy. Nästan 60% av de kroganställda svarar att de har använt cannabis, var tredje att de har använt kokain och var fjärde att de har använt ecstasy.

-          Det är mycket oroande med den ökande förekomsten av narkotika i Stockholms krogmiljö. Särskilt oroväckande är att nästan varannan kroganställd i åldern 18-24 år har använt narkotika under det senaste året och att 22% har använt narkotika senaste månaden, säger Johanna Gripenberg, chef och forskare på STAD.

Tidigare har STAD i samverkan med krogbransch och myndigheter arbetat framgångsrikt för att minska narkotikaförekomst på krogen i ett projekt som heter Krogar mot Knark. Projektet är omfattande och består av samverkan mellan krogbransch och myndigheter, förändringar i krogmiljön, narkotikautbildning för personal, policyarbete samt polisiär tillsyn och kontroll.

-          Vi vet vad vi ska göra för att minska knarket på krogen, vi har en metod som fungerar. Utvärderingar av STAD:s metod Krogar mot Knark visade att samverkan, utbildning och tillsyn ledde till minskad förekomst av narkotika i krogmiljö både bland gäster och personal, fortsätter Johanna Gripenberg.

Trots den höga narkotikaanvändningen visar resultaten också att kroganställda tycker att det är viktigt att minska narkotika på krogen och de har en mängd förslag på åtgärder. Bland annat nämns många av de delar som ingår i Krogar mot Knark, dvs. utbildning för personal, tydlig drogpolicy, samarbete mellan olika personalgrupper och mer samarbete med polisen.

-          Krogbranschen visar stort intresse för att med förnyad styrka återuppta arbetet med Krogar mot Knark. Studien visar också att de anställda vill ha utbildning och mer polisiär närvaro i krogmiljön. Det är dags att tillsammans ta krafttag mot knarket på krogen igen, säger Johanna Gripenberg.