Mer arbete för kuratorer

Skolkuratorernas arbetsbörda blir tyngre. Enligt en undersökning upplever de att en bidragande faktor är den ökande trenden med psykisk ohälsa. – Skolan är inte en ö. Den speglar samhället, säger kuratorn Ann-Sofi Lager.

Publicerad: 2016-02-23

Enligt undersökning som Akademikerförbundet SSR beställt har skolkuratorer högre arbetsbelastning. Framförallt har det att göra med att fler barn har behov av stöd, fler akuta ärenden och problem relaterade till sociala medier.