Medicinering vid rökstopp ger inte psykiska besvär

Det finns ingen ökad risk för att rökare med psykisk sjukdom skulle drabbas av nya besvär om de använder två vanliga läkemedel för rökavvänjning, enligt en randomiserad studie i Lancet.

Publicerad: 2016-04-23

Tidigare forskning har visat att det finns en liten risk för psykiska bieffekter hos individer som vill sluta röka med hjälp av två läkemedel: Champix (vareniklin) eller Zyban (bupropion). Men om bilden är densamma för personer med en historik av psykisk sjukdom debatteras fortfarande.