Medel till psykiatriforskning

Grattis till alla CPF-kollegor som har beviljats medel från ALF medicin: professor Sven Andreasson, professor Sven Bölte, Lorena Fernández de la Cruz, professor Johan Franck, Anders Hammarberg, Susanna Jernelöv, Mikael Landén, Philip Lindner, professor David Mataix-Cols, professor Christian Rück och Mikael Tiger.

Samtliga har beviljats medel på 1 – 3 år från ALF medicin, se alla beviljade projekt på Region Stockholms sida för forskningsstöd.

Professor Christian Rück har också beviljats medel från Vetenskapsrådet för projektet Kronisk stress: Nationell samverkan för en evidensbaserad vårdprocess.