Maria vill varna för osynliga diagnosen

Maria Herlogssons son mådde allt sämre och själv drabbades hon av utmattningsdepression. Det skulle dröja tio år innan pojken fick diagnosen adhd.

Publicerad: 2016-03-28

Nu vill Maria sprida kunskap om den "osynliga" diagnosen som varje år slår tusentals familjers liv i spillror.
– Det finns ingen förståelse i dag för att barn är annorlunda. Anhöriga behöver mycket mer stöd än vad vi får i dag.