Magnetströmmar kan bota depression

Magnetstimulering av hjärnan vid medelsvår till svår depression lyfts fram i förslaget till nya nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom.

Läs Artikeln i Dagens Medicin

https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/12/08/magnetstrommar-kan-bota-depression/