Lyckat projekt har avslutats

Drop-in, slopade remisskrav och bättre samverkan ledde till att fler unga med psykisk ohälsa fick hjälp. Nu är projekttiden slut men den planerade implementeringen av arbetssättet har inte blivit av.

Publicerad: 2016-03-21

I september 2012 startade det treåriga utvecklingsprojektet Unga vuxna. Målgruppen var unga vuxna – 18-29 år (maxåldern sänktes till 25 efter halva projekttiden) – i Arvika, Eda och Årjäng med psykisk ohälsa. Initiativtagare var personal inom den psykiatriska öppenvården i Arvika. Finansiering ordnades genom Landstinget i Värmland och Samordningsförbunden, där Arvika, Eda och Årjängs kommuner ingår.