Koppling mellan hög ångest och demens

Ny forskning visar att människor som någon gång upplevt hög ångest har 48 % större risk att drabbas av demens

Publicerad: 2016-03-30

People who experienced anxiety at any point in their lives demonstrated a 48% higher risk of developing dementia, according to findings published in the journal Alzheimer’s & Dementia. -