Långtidsutfall vid depression hos barn och ungdomar

Psykolog och doktorand Iman Alaie mottog tidigare ett resestipendium från Nationella forskarskolan i klinisk psykiatri (Karolinska Institutet och Uppsala universitet). Förhoppningen var att initiera ett transatlantiskt forskningssamarbete. I en nyligen publicerad artikel i tidskriften Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry (JAACAP) rapporterar forskarna att tidigt debuterande depression har varaktiga samband med flera problem i vuxenlivet, bl.a. ångest, drogproblem, kriminalitet och psykosocial belastning.

Iman Alaie är doktorand inom barn- och ungdomspsykiatri, parallellt med sitt arbete som psykolog inom BUP vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hans forskningsintressen kretsar kring de långsiktiga konsekvenserna av tonårsdepression vad gäller sociala, ekonomiska och hälsorelaterade aspekter. Avhandlingen bygger på en 25-årsuppföljning av en epidemiologisk undersökning om tonårsdepression. Studien kallas för the Uppsala Longitudinal Adolescent Depression Study (ULADS).

När Nationella forskarskolan utlyste resestipendiet i slutet av 2017 blev Iman genast intresserad och kontaktade professor William E. Copeland vid Duke University och University of Vermont. Professor Copeland leder den världsunika Great Smoky Mountains-studien (GSMS), som är en prospektiv longitudinell studie av barn och ungdomar i västra North Carolina. Det finns bara en handfull andra jämförbara studier världen över. GSMS inleddes i början av 1990-talet, då man inkluderade tre kohorter av barn (9, 11, och 13 år gamla) och sedan dess har man med upprepade bedömningar följt deltagarna upp till 30-årsåldern.

Iman ankom till USA i augusti 2018 och jobbade med Professor Copeland i drygt två veckor. Samarbetet har fortsatt sedan dess och har bland annat resulterat i en artikel i tidskriften JAACAP. I artikeln skriver forskarna att tidigt debuterande depression, och särskilt ihållande depressiva symtom, har varaktiga samband med flera problem i vuxenlivet. Detta pekar på vikten av tidig identifiering, prevention och behandling.

Iman berättar att han har haft nytta av forskarskolan. - Jag tycker att studierektorerna har lyckats väldigt bra med att skräddarsy innehållet för att det ska passa kliniskt verksamma. Själva upplägget med sammanhängande veckor, utan samtidig klinisk tjänstgöring, tror jag spelade en stor roll för att optimera inlärningen. Vidare så fick vi också en reell möjlighet att bygga ett större kontaktnät, vilket förstås kan vara viktigt personligen men framförallt sett till framtida psykiatriforskning i Sverige.

Copeland, W. E., Alaie, I., Jonsson, U., & Shanahan, L. (2020). Associations of Childhood and Adolescent Depression With Adult Psychiatric and Functional Outcomes. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.