Läkemedelsbehandling effektivt vid hetsätning

Vid sidan av psykologiska behandlingsformer kan läkemedel minska hetsätning. Men det saknas långtidsuppföljningar av sådan behandling.

Publicerad: 2016-06-07

– Effekterna för psykologisk behandling är lite bättre än för läkemedel, men de båda alternativen är ganska likvärdiga, säger Ata Ghaderi, professor i psykologi vid Karolinska institutet och ordförande i SBU-projektet.