Läkemedel mot spelberoende utreds

Personer som är spelberoende kan kanske behandlas med läkemedel.

Publicerad: 2016-07-22

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) ska i ett första steg gå igenom internationell forskning för att se om det finns tillräckligt stöd för att ordinera läkemedel till dem som tappat kontrollen över sitt spelande