Låga doser antidepressivt ifrågasätts

Till skillnad från vad man tidigare har trott är högre doser av antidepressiva preparat effektivare mot nedstämdhet, enligt ny svensk forskning som publicerats i Translational Psychiatry.

Publicerad: 2016-06-20

– Vi tror att många läkare ger antidepressiva preparat i doser som är i lägsta laget. De vill medicinera försiktigt ”för säkerhets skull”. Men våra resultat visar att patienter har en klart sämre effekt av låga doser, säger Elias Eriksson, professor i farmakologi.