Kultur på recept för att bota psykisk ohälsa

Nu testar sjukvården i Mönsterås kommun nya grepp för att motverka psykisk ohälsa.

Publicerad: 2016-02-23

Grundtanken med projektet är att bryta isolering och främja en delaktighet i kulturlivet. Hittills har hälsocentralen skrivit ut kultur på recept åt ungefär 15 personer.