Kommuner saknar plan mot självmord

Nästan nio av tio kommuner arbetar inte förebyggande mot självmord. Väldigt tragiskt, anser experter.

Publicerad: 2016-05-15

– Det är väldigt tragiskt att arbetet inte är mer prioriterat, säger Danuta Wasserman, professor på Nationellt centrum för suicidprevention vid Karolinska institutet.

Kommuner saknar plan mot självmord