KI och landstinget diskuterade förutsättningarna för regionalt ALF-avtal

Hur ska samarbetet se ut mellan Karolinska Institutet (KI) och Stockholms läns landsting (SLL)? Den frågan diskuterades under en gemensam kick off på Nalen i Stockholm dagen efter att den nya forskningspropositionen, med stark betoning på samverkan, hade presenterats.

Läs mer

 

http://ki.se/nyheter/ki-och-landstinget-diskuterade-forutsattningarna-for-regionalt-alf-avtal