KBT på nätet ska hjälpa unga med sömnproblem

Sömnsvårigheter har ökat bland svenska ungdomar och är idag nästan tre gånger vanligare än på 1980-talet. Bland unga med psykiatriska tillstånd som ångest, depression, adhd och autism är förekomsten mycket vanlig. 

Publicerad: 2016-02-17

På barn- och ungdomspsykiatrin vid Akademiska sjukhuset prövas nu internetbaserad KBT-behandling, en sorts guidad självhjälp där patienten har stöd av behandlare via krypterade elektroniska meddelanden. 

– Främsta syftet är att utvärdera effekterna av KBT-behandling via internet på ungdomar med sömnsvårigheter som är patienter på BUP. Till skillnad från vuxna, där ett flertal studier visat på goda effekter av internetbehandling, både när det gäller insomning och hur effektiv sömn man får, finns väldigt få studier på barn och ungdomar.