Katarina Howner

Katarina Howner ny direktor för forskarskolan

Forskarskolan klinisk psykiatri får en ny direktor, tjänsten kallades tidigare studierektor. Katarina Howner tillträder i september och kommer arbeta parallellt med frånträdande studierektor Kristoffer Månsson fram till årsskiftet. Uppdraget är ett förordnande på två och ett halvt år som omfattar 40 procent vid Centrum för psykiatriforskning.

Howner disputerade 2010 på en avhandling inom rättspsykiatri där hon med hjälp av hjärnavbildning studerade biologiska mått på våldsverkare. Hon har sedan dess fortsatt forska på psykopati och brist på empati inom rättsväsendet. Katarina Howner är specialist i psykiatri och rättspsykiatri, vid sidan om forskningen och sin tjänst på forskarskolan är hon är anställd som överläkare på rättsmedicinalverket där hon arbetar med rättspsykiatriska utredningar.

Hon deltog själv som student i den första forskarskolan i klinisk psykiatri 2005. Hon har sedan dess hållit i kursen hjärnavbildningstekniker på forskarskolan.

- Att vara både kliniker och forskare är en utmaning, jag vill visa studenterna hur erfarenheter från arbete i psykiatrin ger perspektiv och möjlighet att ställa rätt frågor i forskningen. Det ska bli extra kul att ta mig an uppgiften eftersom jag själv har gått forskarskolan för många år sedan. Säger Katarina Howner.

Forskarskolan vänder sig till doktorander som också arbetar kliniskt inom psykiatrin. Utbildningen är två år och ska ge en fördjupad förståelse för forskningsmetodik med tonvikt på kvantitativ metodik inom psykiatri. Nästa utlysning är planerad till våren 2021.

Mer om forskarskolan